KHI BẰNG LÁI XE CỦA BẠN BỊ MẤT,HƯ,ƯỚT THÌ BẠN PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ???

-Hướng dẫn làm lại bằng lái xe bị mất, còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng.

Làm lại
Hướng dẫn làm lại bằng lái xe bị mất

(Thực hiện theo Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính) như sau:

 –Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng:

*Trường Hợp Còn Hồ Sơ Gốc

-Nếu còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

Người lái xe lập thành 01 bộ gửi trực tiếp tại Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.Hồ sơ bao gồm :

1. Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX theo mẫu quy định;

2. Hồ sơ gốc phù hợp với GPLX, gồm : Biên bản chấm thi, Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo lái xe (đối với trường hợp còn hồ sơ gốc);
3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp); trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). .
Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được Sở Giao thông vận tải chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình bản chính giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ,chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định,nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ,xử lý,có tên trong hồ sơ có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì được xét cấp lại giấy phép lái xe.

-Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên:

*Trường Hợp Còn Hồ Sơ Gốc

-Nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch,không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ,xử lý,sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định,phải dự sát hạch lại các nội dung:
a)Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm,phải dự thi sát hạch lại lý thuyết.
b)Quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên,phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
Người lái xe lập thành 01 bộ gửi trực tiếp tại Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.Hồ sơ bao gồm :

1. Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX theo mẫu quy định;

2. Hồ sơ gốc phù hợp với GPLX, gồm : Biên bản chấm thi, Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo lái xe (đối với trường hợp còn hồ sơ gốc);
3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp); trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). .
Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được Sở Giao thông vận tải chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình bản chính giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.-Sau khi chụp hình xong khoảng 15 ngày sẽ được tổ chức thi sát hạch lại.Sau khi thi đậu thì 15 ngày sau có bằng.

*Trường Hợp Mất Hồ Sơ Gốc:

Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc.Hồ sơ do người lái xe lập thành 01 bộ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đa cấp giấy phép lái xe), gồm:a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy, phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 của Thông tư này;b) Bản sao chụp giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân.Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.*Ảnh 3×4 mang theo để dán lại các loại biểu mẫu khi có yêu cầu như:-Đơn,giấy KSK,thẻ học viên,…*Giấy KSK của người lái xe chỉ có giá trị 6 tháng kể từ ngày ký kết luận(Thông tư liên tịch số:24/2015/TTLT ngày 21/8/2015 liên Bộ Y Tế và Bộ GTVT)

/* */
HOTLINE TƯ VẤN