Học lý thuyết:  

-Lớp Sáng: học từ 9h00 – 11h00  

– Lớp Chiều: học từ 14h00 – 16h00 

-Lớp Tối: học từ 18h00 – 20h 00

 

Học Thực Hành:  

 

Lớp Sáng: học từ 8h-12h

Lớp Chiều: học từ 14h00 – 18h 00   

Lớp Tối:học từ 18h-22h

 

*Ngoài Ra:Còn có các ca học linh động cho học viên bận rộn 

Hotline tư vấn:0934.114.224

/* */
HOTLINE TƯ VẤN